Lichaamstaal zegt meer dan duizend woorden…

Mijn naam is Margot Groot sinds 1994 heb ik een praktijk

”Stilstaan Bij Bewegen”.

Deze training gaat over aandacht geven en gaat uit van het 4 dimensionale mensbeeld, Mind, Emoties, Lichaam en Spiritualiteit (MELS). Het is een holistische aanpak met zorg op maat.Verschijnselen maken deel uit van de belevingswereld. Ik ga uit van het zelf-helend vermogen van de mens.

Doelgroep: Voor mensen en kinderen van 5 – 85 jaar of ouder met, of zonder klachten.
Kijk onder het kopje Ervaringen, als je wilt weten wat mensen met mij gedaan hebben.

Wil je:

 • zin geven aan je leven en er iedere dag zin in hebben
 • vitaal zijn zodat je jouw energie voelt stromen?
 • balans verkrijgen en behouden?
 • minder last hebben van fysieke of mentale klachten en deze omzetten in krachten?
 • je lekker in je vel voelen?
 • inzicht in wat jou al of niet beweegt?
 • een carrière – of groeistap maken?
 • duidelijker overkomen zodat anderen je beter begrijpen?
 • jouw “standpunt” letterlijk  voeten en benen geven waardoor je je zelf duidelijker neerzet?
 • inzicht krijgen in eigen houding en gewoontes?
 • persoonlijker in relaties zijn, thuis, op het werk en in de vrije tijd
 • Vaak is pijn een waarschuwing: de pijn in rug, buik, hart, knie en voeten en in relaties, wil jou iets zeggen. Als je daarnaar luistert en er iets mee doet, kan de pijn verdwijnen. Wij hebben invloed, kunnen ons zelf managen.

De houding van je lichaam heeft invloed op hoe je in het leven staat

En andersom, wat je denkt en voelt vertaalt zich in je lichaam. Zet je je voeten helemaal neer, of houdt je jezelf achter, in of op en hoog, zodat je ook geen verbinding met de aarde maakt of een plek inneemt?

Hoe is dat bij jou?
We praten en werken vanuit de lichaamsbeleving. Ik bied werkvormen aan waardoor je ervaart dat je een eigen plek inneemt, je concreet, ontspannen en zonder moeite aanwezig bent.

In plaats van symptoombestrijding, ben ik met mensen op zoek naar de oorzaak van problemen, om deze vervolgens als dat nodig is, op te lossen.
Meestal  gaat het over zingeving, “waarom ben ik op aarde, wat geeft mij zin?”

Het lichaam is een duidelijke raadgever. Door aandachtig te ervaren wat een verandering in houding en beweging met gedachtes en gevoelens doet en andersom, kun je klachten in krachten omzetten, vertrouwen vergroten en energie laten stromen. Bij voelend waarnemen en stil te staan bij wat het lichaam te vertellen heeft, wordt het zelfherstellend vermogen gestimuleerd. In die zin zijn we onze eigen coach in zelfmanagement. Door inzichten te ervaren verbetert de kwaliteit van leven.

                           

Maak een afspraak!

Via de houding en de beweging van jouw lichaam kom je bij de sleutel tot de aanpak.
Hiervoor gebruik ik verschillende methodieken

In samenspraak komen we tot een passend vervolg.

Het gevolg is: meestal verdwijnt de pijn, meer energie, een betere concentratie, een toenemende helderheid van denken, meer geduld en beter bestand tegen stress. Meer aanwezigheid en uitstraling.

Sinds 2009 ben ik geregistreerd als Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut bij de BATC, de Belangen Associatie Therapeut Consument. Dat betekent dat mijn werk voldoet aan de 5 Natuur gerichte principes die worden gesteld en beschermd door de BATC: zie
1.Energie, 2. Prikkeloverdracht3. Drainage4. Voeding5. Psyche.

Na de afspraak per mail of telefoon kun je een Intake- formulier en een behandelingsformulier downloaden en invullen en voor de eerstvolgende ontmoeting meenemen.

Bewustwording d.m.v. Energetische Behandeling 

Wil jij weer zin geven aan je leven? Vitaal zijn? Ik kan je daarbij helpen!
Mijn naam is Margot Groot en ik help al sinds 1994 mensen aan Bewustwording in mijn praktijk “Stilstaan bij bewegen”. Ik werk hierbij vooral met je lichaamstaal. Jouw lichaamshouding geeft een enorme schat aan informatie naar jezelf en de wereld om jouw heen, over hoe jij je voelt, hoe je in het leven staat en hoe je naar de wereld kijkt. Dit alles kan in onbalans zijn, waardoor energie wordt geblokkeerd. Misschien heb je last van Rugklachten,  Migraine of Burn-out-verschijnselen.
Misschien behoor je tot de groep  Hoog Sensitieve Personen (HSPers) en weet je niet hoe je hiermee om moet gaan. Misschien heb je last van een blokkade of heb je iets vervelends meegemaakt, waardoor je uit jouw lichaam gaat, terwijl het lichaam je zo kan helpen om stevig en zichtbaar aanwezig te zijn. Om in jouw lichaam aanwezig te zijn beschik ik over Energetische oplossingen, door terug te gaan in de tijd, Regressie of Reïncarnatie, of te kijken naar de genetische lijnen  van de Voorouder-energie, of het met de verschillende delen/ rollen/ stemmen, stemmingen in je zelf door middel van Voice Dialogue. Het werken met lichaam en de geest kan zich dan op celniveau herstellen, zich op gezondheid instellen. Zo bestaan er prachtige ervaringen met mensen die klachten hadden doordat zij ooit waren verlaten door een verloren tweelinghelft in de moederbuik.
Men komt hier ook wel via de huisarts met SOLK, met Somatisch Onverklaarbare Lichamelijke Klachten.

We zijn verhuisd omdat mijn man in september 2018 een CVA kreeg met als gevolg een verlamming aan zijn linkerkant, later alleen zijn hand. Onze rijk arsenaal aan tools heeft zich sinds oktober 2019 uitgebreid door de Humming Mask. Dit masker wekt door zijn resonerende werking op de sinussen Nitric Oxide op, een stof dat naarmate we ouder, boven de 40  worden, in ons lichaam daalt. Het gebruik van de  Humming Mask kan geriatrische problemen tegen gaan.

Onder het kopje Contact vind je het kopje downloads, waar je diverse interviews en artikelen kunt lezen, maar ook het behandelplan en het intake-formulier.

Ook geef ik trainingen en bijscholingen  aan groepen maximaal 6 personen. De bijscholingen van 6 dagen waarin we werken van uit mijn boek, van 3 dagen werken we met Voice Dialogue of de 2 daagse TAO training.

Zowel de groepstrainingen als het boek worden niet door de zorgverzekeringen vergoed.

De individuele trajecten als de groepstrainingen gaan over het eigen leiderschap. Je bent jouw eigen coach. Voor mij als Natuur-geneeskundig Therapeut, Trainer, Coach en Leraar  is een ding heel belangrijk: dat mensen zichzelf mogen en kunnen zijn, en lekker in hun vel zitten. Dat mensen in vrijheid de eigen verantwoordelijkheid nemen door aanwezig te zijn en een plaats in te nemen. Het gaat om bewuster worden van eigen lichaam-signalen in een holistische context en daarmee iets te doen.

Jouw eigen coach zijn in zelfmanagement,
zodat de binnenwereld samenvalt met dat wat je aan de buitenwereld laat zien.
Congruent ZIJN

 

Welkom in het Energetisch centrum in Apeldoorn waar ik samen met Henk Nagel woon en werk. www.hjnagel.nl

Op 6 augustus 2019 zijn wij, Henk en Margot verhuisd naar een van de nieuwe huizen die in het Park Welgelegen rondom een Notenboom zijn gebouwd.

Adres: Molenhof 14

7321 BZ Apeldoorn

Aan de overkant van Molenstraat 104 kun je het Hof digitaal vinden.

Margot Groot mobiel 0031 6 12 448 340

Stilstaan Bij Bewegen tel. 055 5345264

Henk Nagel mobiel 0031 6 33 370 449
Bioresonantie therapie tel. 055 5401089