Een individueel traject

Een individueel traject bestaat uit 5 tot 10 of meer contacten van 2 uur. Tijdens het eerste uur wordt een gesprek gevoerd. “Hoe gaat het?” Je kunt komen met jouw zorgen, klachten, of wat je ook maar bezig houdt. Dit te delen werkt al verlichtend. Verder leer ik je kijken hoe je staat en zit:
Hoe sta je? Hoe zit je erbij?

Gedurende het 2e uur wordt alleen met het lichaam gewerkt. Na de kennismakingssessie wordt de keuze van techniek tijdens het 2e uur aangepast aan jouw situatie en aan dat wat zich in het eerste uur heeft voorgedaan. Het gaat altijd om ervaren.

Soms weet je het wel, met je hoofd begrijp je het. Maar hetzelfde patroon lijkt zich te herhalen omdat het nog niet is doorgedrongen in je lichaam. De gewoontes die zijn opgeslagen in onze lichaamscellen zijn trager om te veranderen. Leven is groei en dat betekent dat wij constant aan verandering onderhevig zijn. Heb je daar vertrouwen in, ben je alert of geef je het op? Een te grote alertheid levert als een reflex overspanning op. Als je het leven al of niet bewust hebt opgegeven kom je in een onderspanning.

Bij vertrouwen gaat het om veiligheid.  Belangrijk is dat je je op je gemak voelt en kunt open staan voor ervaringen. We staan stil bij wat beweegt of juist niet beweegt, bij wat blokkeert, stagneert of stopt en proberen zoveel ruimte te scheppen dat energie stroomt en dat je je prettig voelt.

In eerste instantie wordt er gewerkt met Aandachtig zijn. Het waarnemend bewustzijn wordt gestimuleerd.

Oefening baart kunst, daarom wordt er iedere keer een brief meegegeven waarop affirmaties en oefeningen staan die op maat gesneden zijn en op dat moment bij je passen. Door herhalingen leert het lichaam herkennen. Het lichaam is een instrument dat uitdrukt en indrukken opdoet. Ook al doe je de oefeningen niet, je bent toch anders gaan staan. In verschillende situaties in je leven zul je dat merken want je neemt je lichaam overal mee.

Bewust worden kun je overal.

Het gaat om aanwezigheid, er met je aandacht bij zijn. 

Het lichaam is daarvoor heel concreet aanwezig.