Methodieken:

Alle methoden zijn verbonden met onze spiritualiteit, vergroten bewustzijn en zorgen voor balans en herstel. Balans in de verbinding in jezelf tussen lichaam en geest als eerste, zodat er een betere verbinding gemaakt kan worden met jouw omgeving, de mensen dieren, de natuur en dingen om je heen.

De start is altijd fysiek, we beginnen met het staan op aarde, heel concreet staan in de voeten op en door de aarde in onze verticale as, verbonden met het universum. Geworteld zijn, zodat energie kan stromen.

Bewust worden is een ontwikkeling van het waarnemend ervaren. 

In eerste instantie wordt er gewerkt met het Aandachtig zijnom zo het waarnemend bewustzijn te stimuleren.

We zijn een optelsom van ons verleden en onze verledens. Omdat ik ervan uitga dat ons geheugen in al onze lichaamscellen is opgeslagen, kunnen we reizen maken door de tijd en de ruimte. Ook naar de Zielenwereld, daar waar we vandaan komen, en ons weer kan laten herinneren waarom we eigenlijk naar de aarde zijn gekomen. Wat is voor jou de zin van je leven?

Er leiden verschillende wegen naar Rome

Fysieke oefeningen   

    Wat je jezelf voorstelt druk je uit.

    Het is de intentie en de beleving die de handeling kleur geeft.

Voice Dialogue

    Het gaat om aansturing en liefdevolle acceptatie van alle deelpersoonlijkheden die je in je hebt en 

    die in jouw eigen tijd een plaats te geven. Deze vrijheid en verantwoordelijkheid beginnen bij jezelf.

Deep Memory Processing ofwel Reïncarnatie-werk

    We kunnen de oorsprong of de geschiedenis niet veranderen. Wel de manier hoe we ermee 

    omgaan, hoe we er tegen aan kijken. Onbewust nemen we onze geschiedenis met ons mee in ons

    lichaam en onze geest, in onze lichaamscellen en energievelden. Bewustzijn ook op diepere lagen in

    ons geeft meer vrijheid. We hebben de keuze om dingen achter ons te laten, of juist in te zetten   

    wat we eigenlijk zijn vergeten.

Voorouder-energie

    We kunnen ons gesteund voelen door ons achterland en met trots een plek innemen nu op aarde

    en deze ervaring aan onze kinderen meegeven. Iedereen is in wezen een vrij en onafhankelijk

    mens.

Entiteiten, gewenste en ongewenste

    Entiteiten zijn lichaamsvreemde energieën die ongewenst zijn als we er ziek van worden of

    vervreemd raken van onszelf. Gewenste entiteiten brengen ons in onze kracht.

    Zielen-energie

    Wie ben ik eigenlijk en waarom ben ik hier op aarde? Soms weten we hier geen antwoord op. Er

    zijn momenten in ons leven dat we niet meer zo helder hebben wat nu de zin is van ons bestaan.

    Soms staan we op een kruispunt en weten niet te kiezen welke kant we op moeten.

De stoel met de URIM code en de Bron-stoel

    Als aanvulling op bovenstaande technieken werken deze stoelen als energie-schoonmakers.  

    Ze wekken energie op en versnellen processen.

    Ook na verwerking van (zeer) traumatische ervaringen, is het heerlijk om op de stoel te zitten.

Wat voel ik, doe ik en denk ik daarbij?
Het gaat om aandacht ofwel ‘mindfulness’.
Onszelf te zien als een geheel waarin de geest en het lichaam met elkaar in verband staan.
De diverse technieken kunnen ons bewustzijn hiervan verdiepen.
Ieder mens doet datgene wat past en wat  binnen zijn mogelijkheden ligt.