Stilstaan bij bewegen, de taal van het lichaam herkennen.

In 2013 is bij de uitgever Conferent dit boek van mij uitgekomen.

Sta je wel eens stil bij hoe je beweegt, bij hoe je voortgaat, bij hoe je zit? Wat wil dit jou zeggen? Voelt het goed? Zou het beter kunnen? Of weet je dat niet? Bewustwording van deze vragen is de sleutel om te veranderen en je daardoor beter te voelen. Bewust worden door waarneming is constateren wat er is.

‘Stilstaan bij bewegen’ is gereedschap voor jezelf, voor managers, trainers en voor iedereen die anderen persoonlijk of professioneel begeleidt of leiding geeft. Door je waarnemend bewustzijn te ontwikkelen kom je tot een beter voelen in het lichaam en daardoor tot meer genieten en beter presteren in werk en privé-leven Als je in staat bent met jezelf als trainer, coach, begeleider aan de slag te gaan met theorie, praktijk en oefeningen kun je anderen gemakkelijker begeleiden.

In dit boek tref je informatie aan over anatomie, bewegen en kennis van het lichaam. Dit zijn de ingrediënten om bewust te worden van hoe je gaat en staat. De basis van het lichaam, dus hoe je erbij staat, beïnvloedt de lichaamsbeleving en de taal van het lichaam. De vele oefeningen helpen om aan de slag te gaan met jezelf en daardoor kun je anderen helpen beter te ervaren wat het lichaam wil zeggen. Bewuster zijn is de winst voor iedereen, voor jou zelf, voor jou als manager, coach, begeleider en, als het gaat om een organisatiecontext, voor de organisatie als geheel.

Over dit boek geef ik trainingen gespreid over zesdagen, een dag per maand binnen een half jaar: De Zesdaagse Bijscholing.

Zie ook de reacties van deze trainingen.

Het boek is de optelsom van jarenlange ontmoetingen met mensen.