Entiteiten zijn geesten van gestorvenen.

Als mensen sterven, gaat hun geest niet altijd meteen naar het zuiver licht. Velen van hen dolen rond omdat ze nog niet klaar zijn op aarde, omdat ze nog wat te leren of af te ronden hebben. Sommigen zijn tijdens het leven en dan ook, onbewust van de geestenwereld  en hebben ze in het geheel niet gemerkt dat hun geest toen ze zijn gestorven, uit hun lichaam is gestegen. En sommigen weten niet waar ze naar toe moeten en dolen daarom rond, in omgevingen, huizen of mensen.

Deze dolende zielen worden ook wel ongewenste Entiteiten, Obsessoren Spoken of Aanklevingen genoemd. Het zijn energieën van wezens zonder lichaam die niet bij jou horen, maar wel energetisch in je kunnen komen, waardoor je de wereld en jezelf anders kan ervaren. Dit kan zo erg worden dat je van jezelf kunt vervreemden of dat je er ziek van kunt worden. De psychiatrische klinieken zitten vol met deze mensen; je kunt er gestoord van worden. Helaas wordt het daar meestal niet zo gezien dus niet gewerkt met het reinigen van energieën.

Ik kan via mijn lichaam voelen of iemand entiteiten heeft. Ik check dit dan met de bio-tensor. Daarna vraag ik deze ongewenste entiteiten om naar het zuivere licht te gaan waar ze liefde, hulp en bescherming kunnen krijgen. Meestal ervaren de mensen gelijk hun vertrek.

'Ik wilde jou ook later weten, dat het op een bijzondere manier bij Lena, mijn dochter heeft door gewerkt. Ze is vrolijker en het lijkt alsof ze ook weer met meer plezier naar school gaat. Wat een winst!En daarnaast heeft ze een schilderij van zichzelf gemaakt met ‘heel, veel licht’ daarom heen. Zo mooi!

Soms willen entiteiten niet weg omdat ze vanwege een bepaalde reden bij iemand zijn. Dan moeten we onderhandelen door middel van de stem van mij of van de cliënt. Zodoende krijgen zij de mogelijkheid om zichzelf uit te drukken.
Vaak hebben ze geen reden om bij iemand te zijn. Omdat ze onbewust nog in en rondom de aardse sferen dolen, hebben ze ook nog het duale wat de aarde met zich meebrengt. Ze kunnen dan nog gevangen zitten in angst en zorgen en verdriet. De entiteiten beseffen vaak niet dat het eigenlijk zo eenvoudig is om te vertrekken uit deze aardse sferen en ze om te zetten naar die hogere sferen, waar licht is en vrede. Als ze daar eenmal zijn, kunnen ze van daaruit tot ons komen zonder dat dit een klacht of last oplevert. We kunnen er zelfs door geïnspireerd raken, doordat de spirits iets laten merken, verbaal,  of via het lichaam, via druk, het zicht, geluid of geur. Hoe meer je bewust bent, hoe meer nuances kun je waarnemen.

Entiteiten kunnen gewenst zijn door jou of ongewenst. Het is belangrijk goed geaard en in jouw centrum/bekken te zijn. Soms moet je je energetisch afschermen tegen ongewenste entiteiten die een lichaam zoeken om er als een parasiet op te kunnen leven. Als dit gebeurt kost het meestal veel energie, waardoor je uit balans kunt raken. Je kunt jezelf in een mooi wit, of goud licht zetten. Of trek een koepel om jezelf heen.  Vaak zijn dolende zielen bang voor dat licht omdat ze het niet willen of durven te zien. Visualiseer jezelf in dat licht en probeer positief te denken. Suiker en alcohol kunnen ook entiteiten aantrekken, omdat je gaten maakt in het energetisch veld om je heen.

Gewenste entiteiten komen als we hen uitnodigen om ons in onze kracht te brengen. We kunnen hulp vragen van het Universum, maar die vraag moet heel zuiver, duidelijk en eenduidig zijn. Zo kunnen we gidsen of engelen vragen om ons in ons leven te helpen.

Voor ons is het de kunst om te vertrouwen op deze universele krachten, zonder dat we onze eigen verantwoordelijkheid uit handen geven. Wij bezitten zelf onze eigen autoriteit en geven dit niet uit handen aan een God buiten ons zelf. Wij beschikken zelf over goddelijke ofwel scheppende krachten die we met gedachten en de universele verbindingen kunnen scheppen en sturen.

Zie ook onder Ervaringen: Waar ik last van had waren ongewenste entiteiten!

Het gaat er om, ten aller tijden jezelf te zijn,
Lichaamsbesef helpt je daarbij.