Mijn naam is Margot Groot. Ik ben geboren in 1949. Als kind was ik dromerig. Mijn hele leven ben ik gefascineerd door dromen en hoe ze te verwerkelijken. Hoe dromen op aarde neer gezet kunnen worden. Hoe je licht kan laten schijnen op innerlijke beelden en hoe deze naar buiten komen of vorm gegeven worden.

In 1994 ben ik begonnen met mijn praktijk “Stilstaan bij Bewegen” en alle kennis en ervaring die ik tijdens mijn leven en werk heb opgebouwd pas ik daarin toe. Daar heb ik een eigen filosofie omheen gebouwd, waardoor het logo is ontstaan. Ik geniet van mijn werk. Ik houd ervan mensen echt te ontmoeten en te zien hoe ze, door eigen toedoen, kunnen groeien en bloeien. Zichzelf kunnen genezen. Met een bewuster zelfmanagement komen mensen in hun eigen kracht en ervaren zo meer de schoonheid van het bestaan. Het leven is dan als een dans. Of je kunt het zien als een schouwtoneel, waarin ieder zijn act opvoert. Het gaat om jezelf zijn, het besef ontwikkelen dat iedereen  een uniek en authentiek wezen in zich heeft.

Het is goed te mogen zien en ervaren dat persoonlijke groei en bloei, die inherent aan het leven is hoe oud je ook bent, bij mensen beklijft, ofwel letterlijk wordt ingelijfd. Stilstaan Bij Bewegen.