Het is goed te mogen zien en ervaren dat persoonlijke groei en bloei, die inherent aan het leven is hoe oud je ook bent, bij mensen beklijft, ofwel letterlijk wordt ingelijfd. Stilstaan Bij Bewegen. De volgende film is gemaakt in mei 2019, vlak voor de verhuizing naar de Molenhof 14 in Apeldoorn.

Meer over de vrouw achter Stilstaan Bij Bewegen.

Een ander filmpje, gemaakt in januari 2022, geeft een idee hoe wij samen onder een dak leefden en werkten, toen mijn man, Henk Nagel, nog leefde. Hij stierf op 16 mei 2022.
Vimeo.com/667205167