Het is goed te mogen zien en ervaren dat persoonlijke groei en bloei, die inherent aan het leven is hoe oud je ook bent, bij mensen beklijft, ofwel letterlijk wordt ingelijfd. Stilstaan Bij Bewegen. De volgense film is gemaakt in mei 2019, vlak voor de verhuizing naar de Molenhof 14 in Apeldoorn.