Alles is in proces en ontwikkeling. Met de mensen die bij mij komen gebeurt veel. Dat is ook nodig want de wereld is danig in beweging. We hebben mensen nodig die in zichzelf en eigen kracht zijn. Mensen komen meestal met een klacht op fysiek, emotioneel of mentaal terrein. Ik begeleid hen op het fysieke, emotionele, mentale en energetisch of spirituele vlak.

Wat geldt voor het lichaam van een individu, geldt ook vaak voor groepen en organisaties. De naam organisatie is afgeleid van het woord organen. Het zijn de organen die reageren op wat we ervaren, voelen en denken. En dat zenden we uit in onze leef en werk omgeving. Wij zijn een holistisch geheel in verbinding met alles wat er is en voelen ons lekker in ons vel als alles met elkaar in balans is.

Je kunt uitgaan van vier stadia.

  1. Je komt met een fysieke klacht, bijvoorbeeld pijnlijke knieën of rug.
    De klacht kan bij mij technisch verholpen worden. Niet door medicijnen of operaties wat naar mijn idee onnodig vaak gebeurt, maar door bewustwording en zelfmanagement.    Gewrichten zijn om te buigen en niet om gewicht te dragen. Dit gebeurt meestal bij pijnlijke knieën of rug.
  1. Ik leer je de draaglast in de gehele voeten te zetten. Want alles begint in de basis en als je je gewicht niet goed neerzet, gaat het lichaam de draaglast overnemen en kost het in volle lengte staan spierkracht. Hiervoor gebruik ik spierketens van hoofd tot voeten. Zij werken psycho somatisch op ons in.

Het lichaam is geen ding. Het is een instrument dat reageert op hoe je je voelt. Het lichaam drukt uit. Het tweede niveau omvat een ander aspect in de verhouding, waarbij de aandacht niet alleen gericht is op het kapotte onderdeel, maar ook op de relatie tussen dat onderdeel en jouw gedrag. Juist door relatie aan te gaan met de pijn en daar aandacht aan te geven zowel door jou zelf als door mij, wordt het helingsproces in gang gezet. Ik leer je “neutraal” in jouw basis te staan, op beide voeten. Je gaat dagelijks merken wanneer je die neutrale houding niet gebruikt en ervaart wat dit dan zegt over jou, of over de situatie waar je in verkeert.

  1. Nu komt de waarom vraag, de reden achter de klacht. Op dat niveau neem ik de rol aan van coach. We gaan kijken naar de achterliggende reden van dit gedrag in kwestie. Vaak zit er angst onder de pijnlijke knieën, waardoor iemand zichzelf achter houdt. Soms zitten er traumatische ervaringen onder. In het verleden is er iets gebeurt waardoor de knieën steeds op slot worden gezet. Dit is een gewoonte geworden, waardoor de gewrichten automatisch verkeerd op elkaar staan, bij iedere stap of in stilstand. Er is sprake van (soms pijnlijke)onbuigzaamheid. En dit betreft dan meestal niet alleen de knieën.
  2. Er bestaat een vierde niveau en dat gaat over: Wie ben ik in wezen? Wat maakt mij als persoon uniek? Dit niveau vergt een echte verandering. Wellicht het loslaten van een oude identiteit om een nieuwe te aanvaarden. Bijvoorbeeld voor iemand met knieklachten betekent dan vaak dat diegene in plaats van in de schaduw staan, of zichzelf terug te trekken, zichzelf meer laat zien, letterlijk en figuurlijk meer naar voren komt zonder strijd.

Ieder heeft een ziel die in dit lichaam is geïncarneerd. Het gaat over mogen zijn, voor jezelf uitkomen. Op beide voeten staan geeft kracht, steun en in volle lengte op strekken. Het geeft je een plek en vertrouwen dat je dat zonder druk, kracht of weerstand kan en mag doen. Hier komen we bij onze bestemming. Wat is de reden dat je hier op aarde een plek inneemt? En besef je dat ook? Aanwezigheid laat blokkades verdwijnen. Energie stroomt dan in en rondom jou. Energetisch en spiritueel werkt dit besef door.

Soms is dit een erfelijk probleem, en zit het onzichtbaar zijn, niet op willen vallen o.i.d. in de genen. Soms is het een karmisch verhaal en heeft het te maken met vorige levens.

We kunnen ons van alles in ons hoofd halen, waardoor we uit onze basis raken. Dat brengt onzekerheid en angst te weeg, omdat de onderbenen en voeten niet dragen. Mijn advies is: Volg jouw hart, doe wat jouw gevoel je aangeeft. Het lichaam waarschuwt meteen als je over haar grenzen gaat. Hier ga je meer naar luisteren. Het gaat om uniek mogen en durven zijn.

Vaak zijn we het idee over onze bestemming kwijt geraakt. Dat beïnvloedt de ademhaling, ons organisme. Ziekte en klachten en pijn wijzen ons vaak de weg dat we onze koers moeten wijzigen. Van het begin af aan aandachtig zijn op wat ons lichaam aangeeft is zeer de moeite waard. Klachten veranderen in krachten. Ziektes in de mens en problemen tussen mensen kunnen voorkomen worden als ieder de tijd en de ruimte neemt voor waarneming, de vrijheid en de verantwoordelijk neemt voor het eigen aandachtige lijf met haar leden.

Deze vier natuurlijke stadia gelden voor alles wat leven is. Dus voor relaties ook in organisaties, in het onderwijs, in de landbouw en industrie en ga zo maar door.

Margot Groot 31 08 2014