Sinds eind 2020 ben ik een bevoegd voetreflex-therapeut.
De man bij wie ik mocht oefenen, kon wel praten, maar het lichaam vertelde andere dingen. Dat kende hij niet zo. We werken in stilte, hij kan in zichzelf terugvallen. Het is nu zo ver dat hij naast de rust die hij in het dagelijks leven heeft opgepakt, geen last meer heeft van de pijn in de rechterkant van zijn lendenen.

 

“De Amerikaanse keel- neus- en oorarts en chirurg Dr. Fitzgerald (1872) ontdekte welke lichaamsdeel door een drukzone werd beïnvloed. Hij kon zelfs met behulp van zijn druktherapie kleine operaties uitvoeren. Hij bouwde het systeem verder uit en vervolmaakte zijn systeem van therapie.

Hij verdeelde het lichaam in 10 gelijke lengtezones die van de kruin tot de voorkant van de tenen lopen en waarbij elke vinger en teen in een zone valt. De zones zijn allemaal even breed en zij strekken zich dwars door het lichaam heen van voor naar achteren. Zie figuur.

Lichaamsdelen zijn binnen elke zone met elkaar verbonden door middel van een energiestroom en via die stroom stimuleren zij elkaar. Door druk uit te oefenen op een bepaald gebied binnen een zone is het mogelijk om pijn in andere gebieden in dezelfde zones te onderdrukken.”
Uit het CIVAS opleidingsboek

Mijn praktijk is gebaseerd in het op eigen voeten staan. Dan wordt de voet bij iedere stap ook al gemasseerd.

Er is dus een tool bijgekomen. Je vertrekt met zachte flexibele voeten of handen. Lichaam en geest zijn dichter bij elkaar gekomen.