De E-stoel en Bronstoel

Sinds 2013 werk ik in groepen of in mijn individuele begeleidingen ook met de E-stoel en de Bronstoel.
De stoelen hebben we aangeschaft bij Monique Timmers  Beide stoelen versnellen de processen waar je in zit. Het gaat om jouw innerlijk leiderschap. Daarvoor moet je naar binnen gaan. “Wie ben jij. Kun je loslaten wat jou weerhoudt om naar binnen te gaan?

Zelf gebruik ik mijn lichaamstechnieken als ik met de stoelen werk. Lichaam-signalen beïnvloeden beelden en belevenissen en omgekeerd. In groepsverband is het daarom heel boeiend om bij anderen de fysieke en mentale veranderingen te kunnen zien, en te horen hoe dit wordt beleefd. Voordat ik iemand op de stoel laat zitten maken we eerst de intentie of vraagstelling duidelijk. Als je dan op de stoel zit, laat ik je echt “neutraal zitten”, op jouw zitbotjes met een rechte rug. Je zit dan geaard, in jouw 1e chakra in jouw verticale as. Je visualiseert de lengtelijn om laag de aarde in waardoor je beter  omhoog kunt reiken naar het universum. Het is verbazingwekkend wat daar de resultaten van zijn. Lees over ervaringen met de stoel bij het kopje Stoel-Ervaringen.