Reconnective Healing

Reconnective Healing is een vorm van heling dat door Eric Pearl begin jaren 90 in de vorige eeuw tot wasdom is gekomen. Het sluit ons opnieuw aan op de energielijnen van het universum en zo ook op het energieveld dat ieder van ons omgeeft. Deze aansluiting op het universum gebeurt niet alleen via een nieuwe serie helende frequenties, maar door een totaal nieuwe bandbreedte. Er is een brede band van informatie rondom ons, waarmee we opnieuw verbinding kunnen maken. Deze manier van heling doet een beroep op de levenskracht die we allen bezitten. En die ons toestaat de heelheid van ons wezen gewaar te worden.

Reconnective Healing werkt met frequenties van licht ofwel bio-photonen energie om in balans te komen. Bio-photonen zijn kwantumdeeltjes; de kleinste pakketjes van licht. Daarom dringen ze in alles door wat leeft. Dit zorgt voor balans tussen het fysieke, mentale, emotionele en spirituele deel in ons. Het maakt verbinding met de verschillende niveaus in ons zelf en rondom ons. Door dit veld om ons heen worden de frequenties van licht en informatie als door een brede band gecommuniceerd en dit maakt verbinding met onze DNA strengen. De DNA strengen worden ontward, eventuele blokkades lossen op, zodat energie weer gaat stromen. Op enigerlei wijze weet het lichaam dit te gebruiken.

Dr. Eric Pearl  vindt het zelf “Een allesomvattend spectrum van helende frequenties, waar alle tot nu toe bekende healing-frequenties als Reiki, Shiatsu, Chi Kung, Quantum Touch, in onder te brengen zijn”. www.thereconnection.com

De sessies vinden plaats op een behandeltafel. Je hoeft alleen maar te liggen en te ervaren. Iedereen ervaart het verschillend. De effecten zijn ook voor ieder verschillend.

De zorg voor balans tussen het fysieke, mentale, emotionele en spirituele deel in ons.