De Bijscholing in Zes dagen

Om mijn boek en de taal van het lichaam lijfelijk te ervaren bied ik bijscholing van 6 dagen aan, op vrijdagen van de maand op

Ervaringen van de eerdere bijscholingen kun je bij Reacties  lezen.

De taal van het lichaam wordt bepaald door hoe wij al of niet ons gewicht in de voeten op aarde neerzetten. Veel fysieke, emotionele en interactie klachten  kunnen ontstaan doordat we ons gewicht niet helemaal neerzetten. Door te luisteren en te kijken naar de lichaam-signalen of deze eerder te onderkennen zijn we preventief bezig. Het zelfherstellend vermogen wordt geactiveerd en gerevitaliseerd. Daarbij wordt bewustwording vergroot, waardoor gewoontes kunnen veranderen en verergering van fysieke en mentale klachten kan worden voorkomen. Het streven  van de training is een algehele verbetering van de combinatie lichaam en geest.

Het werken in een groep biedt de mogelijkheid de ervaringen te delen en met elkaar te werken, zodat het waarnemend bewustzijn wordt vergroot en je meer van het eigen lichaam en dat van anderen gaat genieten.

Begeleiden via het lichaam door stil te staan bij het bewegen omdat:

 • De taal van het lichaam meer zegt dan 1000 woorden.
 • Je door lichaamssignalen eerder kunt zien, horen voelen kortom meer waarnemen wat jouw eigen reacties zijn en  wat de ander (eigenlijk) bedoelt.
 • De invloed van de in- en uitademing wordt vaak onderschat, terwijl het de basisbeweging is van het leven: het geeft ons ruimte en de vrijheid om verbinding te maken of los te laten.
 • Bij het ervaren dat we een lichaam hebben gaan we uit het hoofd en zijn we dichter bij ons zelf.
 • We door het lichaam een plaats innemen, we zijn zichtbaar en concreet aanwezig.
 • Door lichaamsblokkades op te lossen gaat energie stromen in ons zelf en tussen mensen.
 • Zelfmanagement wordt blijvend geïnitieerd, waardoor de verantwoordelijkheid voor de mens zelf sneller wordt opgepikt en dat werkt zeer bevrijdend.
 • We door het lichaam gescheiden zijn van elkaar en daardoor bestaan er meer mogelijkheden verbindingen aan te gaan, waarin ieder de eigen verantwoordelijkheid en vrijheid gaat ervaren.
 • Mensen die lekker in hun vel zitten zijn thuis in hun lichaam en daardoor meer zichzelf.

Leerdoelen:  De cursisten leren:

 • het lichaam kennen door ervaringen op te doen die in het boek beschreven worden
 • dat het lichaam onlosmakelijk verbonden is met de geest
 • dat het lichaam aan de wetten van de zwaartekracht en opwaartse kracht onderhevig is en dat
 • deze de lichaamsspanning en het gehele welbevinden beïnvloeden
 • dat ‘aanwezig zijn’ te maken heeft met aandacht, de aandacht die je jouw zelf geeft, waar je ook bent.
 • De interactie met de buitenwereld speelt daarin een grote rol.
 • hoewel het lichaam de optelsom is van het verleden, en tussen de toekomst en het verleden in staat,
 • gaat het om het HIER en NU beleven.
 • door aandacht gaat energie stromen in en buiten het lichaam. Energie volgt aandacht.
 • bewust te worden van de non-verbale aspecten, waaronder het ademgebruik bij jezelf en de ander en van
 • hoe je je zelf heel concreet neer kunt zetten.
 • het gaat om present en aanwezig zijn in wat je doet, voelt en denkt.
 • zodat de buitenkant datgene uitstraalt wat je van binnen voelt.
 • dit bij elkaar waarnemen, en ook kunnen we zien en ervaren hoe iemand in zijn kracht kan komen te staan,
 • door het gewicht bewust neer te zetten en de intentie helder te hebben.

Bij aanvang van de lesdag wisselen we uit hoe de stof in ieders leven wordt ervaren en beleefd. Dit kan vaak verrassende verschillen opleveren.

De cursist werkt aan een bredere professionalisering

De cursist is in staat om een diepergaand contact met anderen op te bouwen en te onderhouden.

I.     Zorgt dat hij zelf meer in zichzelf is en daarom de ander een veilige omgeving kan bieden;

I.2   Handelt naar beroeps-ethische normen in de interactie met de cliënt.

I.3   Kan weerstand waar nodig bespreken en doorbreken. Bijvoorbeeld ja zeggen maar nee doen.

De cursist doorziet symbolieken, analogieën en verbanden.

II    Kan analogieën herkennen en gebruiken.

II.2  Is in staat om gebruik te maken van metaforen.

II.3  Kan verbanden tussen verschillende gedragspatronen en gebeurtenissen herkennen, duidelijk maken en

       waar mogelijk veranderen door te werken op de onderliggende energetische en fysieke zwaktes,

       storingen en belastingen: de wortel, zeg maar de oorzaak van klachten.

Overzicht lesstof:

De leidraad is het boek ‘Stilstaan bij bewegen’.
De hoofdstuk indeling wordt gevolgd en verspreid over 6 dagen wordt het volgende behandeld:

I   De kracht van aandacht

I   De voeten dragen het standpunt

II    De benen gaan en staan

III   Het bekken is het centrum van het lichaam

III   Het diafragma deelt

IV    De rug is de verticale as

V     De schouders zijn de hefboom voor de armen

VI    De nek draagt het hoofd

De idee ‘ Bewustzijn van denken, doen en voelen geeft energie’ komt steeds naar voren door besef te ontwikkelen op:

-de neutrale houding van het lichaam

– de dualiteit van prikkels ontvangen en uitzenden

– de dualiteit dat de mens uit delen bestaat en toch een geheel is

– het uit balans en in balans zijn

– energie volgt aandacht en van positieve aandacht krijg je energie

– de dualiteit van (niet) willen, (niet)kunnen en (niet) moeten

 er zin in hebben of/en weerzin

– de dualiteit van wat hoort bij mij en wat is van de ander?

– wat hoort er nu bij mij?

Wij zijn meer dan dat we denken dat we zijn.
Het concrete lichaam onderscheid ons van elkaar. 
Daardoor word je bewuster van eigen lichaamssignalen en die van de ander,
Je ervaart sneller wanneer er van projectie sprake is.
En durft dit ter sprake te brengen.

Totale studiebelasting: (Globaal)

           Contacturen: 6  keer een dag van 7 uur = 42 uur

            Het boek lezen ofwel de hoofdstukken te voren of naderhand lezen.

            Per persoon verschilt het hoe je dit in je leven kunt passen. Het is een vaardigheidstraining, waarin

            het lichaam als instrument gezien wordt en met dat instrument kunnen we dag en nacht steeds bewuster iets doen of beleven.

 

Spelenderwijs en met respect en liefdevol waarnemen van het dagelijks leven,
zonder oordeel  over jezelf of over anderen, kan een gewoonte worden.
Dus dat doe je op een gegeven moment vanzelf.

Prijs:   € 900,- voor 6 dagen, inclusief koffie, thee, soep, lunch en lesmateriaal. En natuurlijk het boek.

Heb je interesse?  Bel of mail: margotgroot@stilstaanbijbewegen.nl

Hartelijke groet,

Margot Groot
Molenhof 14
7321 BZ Apeldoorn

 Mobiel 06 12 44 83 40