Sinds 11 februari 2020 ligt het tweede nummer van het magazine “Spiritualiteit” dat 2 keer per jaar uitkomt. Mij is gevraagd over Stilstaan Bij bewegen te schrijven.

Bij deze mijn eerste schrijven.

Dit tijdschrift is verspreid op 1050 plekken door heel Nederland. Ook in alle grote boekhandels: de “Bruna, Primera en Ako’s” kun je het blad kopen. 

 artikel-ssbb-in-spiritualiteit-juli-2019

Het 2e artikel in Spiritualiteit NR 3 gaat over onze fysieke en geestelijke lichaam. Er wordt ingegaan op gewenste en ongewenste entiteiten.

200117-r13_2e-artikel-entiteiten-margot-groot

In het voorjaar van 2021 kwam een nieuw artikel uit over “Genetische Bewustwording” in het blad “Spiritualiteit” van Evike.

We hebben allemaal voorouders en soms erf je eigenschappen die jou niet (meer) dienen. We leven nu in een tijd dat we dit kunnen herstellen, door met een vraagstelling in de

voetsporen te treden van jouw voorouders. Je helpt zo niet alleen jezelf, maar ook de zielen van de betreffende voorouders en jouw nazaten.

artikel-genetische-bewustwording-voorjaar2021

In December 2022  heb ik een tekst gemaakt over hoe het gaat met de wereld om mij heen. We leven in een tijdsgewricht van transformatie.

Mijn lief was overgegaan naar de andere kant. Toch blijven we verbonden.

Hoe de wereld omgaat met de geestenwereld, waar we veel kracht en inhoud uit kunnen halen.

Ons bewustzijn is met alles verbonden