De Filosofie achter Stilstaan bij Bewegen 

Dit logo zegt iets over de filosofie en uitgangspunten van Stilstaan bij bewegen.

Het bestaat uit een driehoek met een brede zijde in de basis. Goed contact maken met de aarde versterkt aanwezigheid. Letterlijk en figuurlijk zet je je standpunt neer en neem je een plek in.

Je neemt een plek in om vandaar uit op te strekken. Je presenteert jezelf door present te zijn: “to be”. Onze verticale lichaamsas laat zien hoe we dat staan al of niet bewust beleven. Staan we gebogen, ingezakt of gestrekt, met hoge of hangende schouders?

De drie zijden staan ook voor fysiek, emotioneel en mentaal. Ofwel, denken (Mind) voelen (Emotie) en  doen, (Lichaam). Staan deze in balans, dan klinkt de triangel zuiver. Als dit niet zo is, dan valt er wat aan ons leven te doen. Ze kunnen ook staan voor de vader, de moeder en het kind in ons.

De spiraal in het logo is zowel de beweging naar binnen toe als naar buiten. Het staat voor de prikkels en invloeden van buiten waaraan we onderhevig zijn en de prikkels die we vanuit onze bron of onze kern uitzenden. We doen indrukken op en drukken uit via het lichaam en onze stem.

De spiraal staat ook voor het proces van leven, loslaten en bijvoorbeeld na iedere nacht weer herboren worden. Het is de beweging die je maakt door verdieping, inkeer en weer naar buiten komen. Elke keer kun je weer dezelfde reacties, obstakels, gewoontes en patronen tegenkomen.  Als het goed is, op een dieper niveau of vanuit een andere hoek. Ben je verlegen en trek je je terug? Kom je gemakkelijk naar buiten, of ga je dan te snel? Ieder mens heeft een eigen dynamiek, dat bij de geboorte en ook al voor die tijd, wordt bepaald.

De spiraal staat voor Spiritualiteit.  In verbinding: Mind, Emotie, Lichaam en Spiritualiteit. Het wordt een vierdimensionaal gebeuren. Kijken, ervaren en beleven vanuit de MELS.

We zijn constant in beweging en het is het waard daarbij stil te staan.

De stip in het midden is de bron, dat deel van ons dat alles van ons weet. Daar kunnen we contact mee maken doordat we leren waarnemen wat er in en om ons heen is. Het gaat erom dit waarnemingsvermogen dagelijks te gebruiken en te ontwikkelen. In interactie met onze omgeving kunnen we dan de vrijheid hebben en de verantwoordelijkheid nemen, ons zelf te zijn.

We zijn vaak geneigd om het zo moeilijk te maken voor onszelf, terwijl een oplossing dichterbij ligt dan we denken. Onze gedragingen en overtuigingen kunnen echter behoorlijk vast zitten in ons denken en in ons lichaam; in het systeem van onze gewoontes. Het kan dan prettig zijn wanneer je daar onder begeleiding bij stilstaat, om er vervolgens zelf iets mee te doen. Door samen te kijken, stil te staan en het gedrag ervarend te analyseren en een ander kader te geven, wordt zelfmanagement gestimuleerd.

droppedimage-3