De fysieke oefeningen vinden hun oorsprong in het dansen en acteren.

Dit is bewegen met zeggingskracht, met intentie en attentie.

De focus is gericht en wordt bepaald door ons voorstellingsvermogen of verbeelding.

Fysieke oefeningen bestaan uit doen en daarbij stilstaan. Het voelend waarnemen. Je opmerkingsgave wordt ontwikkeld. Zodat je het verschil ervaart voor, tijdens of na de oefening en je anders de deur uitgaat. Het lichaam wordt zodoende steeds meer een instrument dat jou kan vertellen hoe het met je gaat in verschillende omstandigheden. Het meldt je wat iets jou doet. Je leert tijdig naar spanning, onrust of druk luisteren en kunt daar dan iets mee doen. De oefeningen bieden een kapstok om er vervolgens zelf mee aan de slag te gaan, tot handeling over te gaan, “to act”,want oefening baart kunst.

De aandacht wordt gericht op de gewichtsverdeling van de voeten. Het ontwikkelen van besef hoe je dagelijks staat en gaat en hoe het ook anders kan

Ademoefeningen werken van binnen uit. Ze verbinden het innerlijk met het uiterlijk, het bovenlijf met het onderlijf. De oefeningen komen voort uit diverse Stemtechnieken, Yoga, en de Tao en meditatie. Het gaat steeds om het richten van aandacht op de adem en bijvoorbeeld de organen, meridianen de chakra’s en ruimte in en rondom het lichaam. Daardoor raak je in je lijf in plaats van in het hoofd te bivakkeren, te piekeren of je zorgen te maken waardoor je aan stress en slapeloosheid kunt lijden.

Alignmentoefeningen. Het lichaam wordt vanuit de basis in lijn geplaatst, waarbij de zwaartekracht en de opwaartse kracht met elkaar in balans staan. Er wordt meer ruimte ervaren in en rondom het lichaam.

De spierketens. Spieren aan de achterkant, voorkant, zijvoorkanten en zijachterkanten zijn door ketens en functie met elkaar verbonden. Bijvoorbeeld aarden is gewicht loslaten. Terwijl op-strekken naar boven gaat, vanaf de aarde, maar daarvoor moet je eerst geaard zijn, een plek innemen. Zo heb je spiergroepen die zorgen voor de aarding, voor de op-strekking, spiergroepen die naar binnen bewegen of naar buiten toe gaan. Deze ketens hebben een psychosomatische functie want ze beïnvloeden zowel het lichaam als de geest. Er bestaan posities waarin een dergelijk keten als één geheel wordt aangesproken, waardoor je dichter bij jezelf komt en meer balans kunt gaan ervaren.

Affirmaties, ofwel bevestigingen. Zowel het lichaam als de geest worden het sterkst beïnvloed als zij op elkaar zijn afgestemd. Deze afstemming wordt gestimuleerd door visualisaties. Door te zeggen wat er bij je opkomt als je de oefening doet, proberen we de binnenwereld met de buitenwereld kloppend ofwel congruent te maken.  Je bevestigt de oefening door in diverse omstandigheden het doel van de oefening luidop te zeggen, ofwel door Affirmaties stem te geven, hebben ze meer werking. Het werkt als NLP, Neuro Linguistisch Programmeren.

Bijvoorbeeld:    “Ik neem de ruimte en geniet.” “Ik ben een vrouw van gewicht.”

Een intentie of affirmatie bij een handeling geeft duidelijkheid. Door deze affirmatie uit te spreken kun je jouw eigen commentaarstemmen horen die daar tegen kunnen protesteren. Het is een manier om jezelf te leren kennen door de gedachten/ oordelen achter handelingen en acties te herkennen. Je zou uit verschillende gewoontes kunnen stappen. Het gaat tenslotte over zelf-acceptatie en congruentie.

  1. Het is de intentie en de beleving die de handeling kleur geeft.
    Het gaat niet alleen om wat we doen, maar vooral ook om hoe we het doen.