Ervaringen van Henk Nagel en Margot Groot.

In januari 2016 zijn we in contact gekomen met Bemer en haar fysische vaatsysteem.

Henk: ( geb. 1939, voorheen arts en gynaecoloog) “Ik had geen conditie meer. Op 20 maart 2015 moest ik na het jaarlijks hartonderzoek meteen worden opgenomen op de intensive care in het Gelre Ziekenhuis. Wegens problemen met mijn hart werd ik per ambulance naar het Nieuwe Gein Ziekenhuis gebracht voor een Dotteroperatie. Deze Dotteroperatie is niet doorgegaan omdat er geen opening kon worden gevonden of gemaakt in de linker coronair arterie. Deze was volledig afgesloten. Van de operatie in oktober 2004 was er nog maar een omleiding over. Hier zou ik met behulp van zware medicijnen mee moeten leven. We hebben alternatieve wegen gevonden die me hielpen maar ik was nog behoorlijk kortademig en had een slechte concentratie. Ik las bijvoorbeeld geen boeken meer. Op 24 januari zaten we met Bemer-partner Amy Spier in Bunnik op een productpresentatie van het Bemer Systeem. Meteen daarna besloot ik samen met Margot dit systeem aan te schaffen en te gaan gebruiken. Binnen 2 weken hadden wij het systeem in huis.

Resultaat:
Mijn zuurstof tekort werd duidelijk minder erg,
Ik loop nu met gemak 2 trappen zonder te hijgen
Ik kan weer studeren en boeken lezen.
Ik voel me jaren jonger, en krijg dat ook terug van anderen.

Mijn partner Margot Groot (geb. 1949),heeft er ook duidelijk baat bij. Ze pikt snel energieën op, is allergisch voor bepaald voedsel en kan soms danig van slag zijn. Met Bemer herstelt ze nu sneller. We slapen beter en zijn meer uitgerust en gefocust. Een wonder? Nee! De Bemer sets zijn gewoon medisch en wetenschappelijk onderbouwde, gepatenteerde en gecertificeerde fysische vaat-systemen. (50 medische publicaties en partner van NASA i.v.m. de astronauten pakken).

Mijn vrouw, die vanuit haar praktijk “Stilstaan bij bewegen” ook met het zelf-herstellend vermogen van de mens werkt, is Bemer partner geworden en ik ondersteun haar en gebruik het systeem in mijn praktijk als Bio-resonantie therapeut. In het weekend van 1, 2, 3 april 2016 ruim een jaar na het liggen op de hartbewaking, werden wij opgeleid door Bemer in Zeist om de kennis over te dragen en het systeem in de markt te zetten o.a. in Nederland.

Een andere wijze dan mond tot mond overdracht en het systeem ervaren, is haast niet mogelijk, omdat zelfs bij de medische specialisten het fenomeen microcirculatie van het vaatstelsel, het belangrijkste systeem van je lichaam, niet bekend is en dus niet te beïnvloeden en dus ook onbehandeld blijft.

Het volgende filmpje gaat over de microcirculatie met of zonder het Bemer system: https://youtu.be/EpeeTP1aF5I

En zo ziet het systeem er uit:

http://www.bemer-partner.com/groot

Ook te zien in onze sites www.stilstaanbijbewegen.nl en www.hjnagel.nl

De Bemerset: Wat hebben we er mee gedaan?

Door twee keer per dag 8 minuten op het systeem te liggen verbeterde onze microcirculatie, en dus ons zelfherstellende vermogen: d.w.z.:

– De rode bloedlichaampjes voor de optimalisatie van de opname van voeding en

zuurstof. (dus minder vermoeidheid, beter focussen en meer energie).

– De witte bloedlichaampjes zorgen voor een optimalisatie van het immuunsysteem.

Het fenomeen microcirculatie kan niet beïnvloed worden door de medische wereld, is onzichtbaar voor het blote oog en dus nog steeds onbekend.

Drie microscopen in de wereld kunnen de onzichtbare haarvaatjes in beeld brengen.

Zie onze websites voor de live beelden van het instituut voor microcirculatie in Berlijn, die het unieke signaal heeft vervolmaakt.

Dit Bemer-systeem (matras en hulpstukken) waar een uniek Bemer signaal doorheen komt, stimuleert de spiercelwerking rondom de arteriolen en precapulaire vaten  zodat de vasomotie en dus de microcirculatie geoptimaliseerd wordt.

Bemer geneest niets, dat doet het lichaam zelf!

Alleen in deze onzichtbare maar essentiële fijne haarvaten (zie foto) vindt de microcirculatie plaats:

– de overdracht van voeding van alle (orgaan) cellen,

– de zuurstofoverdracht en

– de activiteiten van de witte bloedlichaampjes

Bij ieder mens neemt de vasomotie, de optimale werking van de microcirculatie, af! Zo kunnen mentale en fysieke ziektebeelden zich in jaren op bouwen…

Vaak beginnend bij (chronische) vermoeidheid, prikkelbaarheid, vaker griepjes etc. uitmondend in zaken als obesitas, diabetes, hart en vaatziektes etc.

De Bemer-set is met dagelijks gebruik aantoonbaar in staat 24 uur per dag de microcirculatie met circa 30% te verbeteren. 

(als voorbeeld: een topsporter kan maximaal 7% verbetering genereren)

Onderstaande presentatie van een half uur geeft een gestructureerd beeld:

https://youtu.be/WJT7dzoTF5g

Verder kunt u in youtube via Bemer en een bepaalde aandoening in het Engels of Duits veel testimonia aanschouwen. (bijv. Bemer eye) In het Nederlands is er nog niet veel te zien, behalve een reactie van de vereniging voor kwakzalverij die het oude Bemer (3000) systeem neersabelt zonder onderbouwing.

Overigens komt voeding niet alleen beter aan maar ook de eventuele medicijnen die we innemen. Dit laatste kan complicaties veroorzaken bij b.v. te hoge bloeddruk

De medicatie kan vaak in de loop van de tijd worden afgebouwd omdat de dosering gebaseerd is op een niet optimale microcirculatie…

Ps. : Een Bemer set kost bij aanschaf tussen de 2950 euro en 4200 euro

De huurkosten zijn 80 euro per week (max 8 weken mag een geïnteresseerde een nieuw systeem uit testen). Het uiteindelijk bedrag wordt bij aankoop van de som afgetrokken.